Volga-Dnepr Group ร่วมกับ Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) ผู้บริการจัดการท่าอากาศยาน Leipzig/Halle มีแผนขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยมี Mr. Matthias Hass รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐ Saxon ประเทศเยอรมนีร่วมเป็นพยาน ภายในงาน International Paris Air Show ครั้งที่ 53 ณ หน่วยการปกครองท้องถิ่น Le Bourget

โดยทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันในการสร้างระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพให้กับท่าอากาศยาน Leipzig/Halle เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการสินค้า และส่งเสริมให้ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำหรับสินค้าขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งการปฏิบัติการแบบเช่าเหมาลำของกลุ่มสายการบิน Volga-Dnepr

จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว องค์กรทั้งสองจะร่วมลงทุนเป็นมูลค่าสูงสุด 500 ล้านยูโร หรือประมาณ 560 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายอาคารรวมไปถึงการปฏิบัติการต่างๆ ในท่าอากาศยาน Leipzig/Halle ภายในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า โดยกลุ่มสายการบินฯ จะปฏิบัติการทั้งเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำและเที่ยวบินตามตารางบินไปและกลับจากท่าอากาศยานฯ รวมทั้งดูแลในส่วนของการขนส่งสินค้าทั่วไป และสินค้าโครงการของสายการบิน AirBridgeCargo และสายการบิน Volga-Dnepr ทั้งนี้ฝูงเครื่องบิน Boeing จะมีการปฏิบัติการไปและกลับจากท่าอากาศยานฯ สูงสุดถึง 20 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปี 2021 และเพิ่มขึ้นจนถึง 50 เที่ยวภายในปี 2030

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังวางแผนขยายความร่วมมือในส่วนการตลาด การขาย รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจและบุคลากร โดยในอนาคตจะมีตำแหน่งงานมากขึ้น 500 ตำแหน่ง สืบเนื่องมาจากการร่วมมือกันในครั้งนี้

ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle มีปริมาณผู้โดยสาร 2.57 ล้านคนในปี 2018 และมีปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยานประมาณ 1.22 ล้านตัน จัดเป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่สองของเยอรมนี นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับถนนหลวงที่สำคัญสองเส้น และมีสถานีรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหลักของท่าอากาศยานด้วย