เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบิน Volga-Dnepr Airlines ได้ปฏิบัติการขนส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi-8 จำนวน 2 ลำ จากท่าอากาศยาน Almaty ประเทศคาซัคสถาน ไปยังท่าอากาศยาน Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจรับมือฤดูกาลไฟป่าในประเทศมาเลเซีย

เฮลิคอปเตอร์ Mi-8 ทั้งสองลำมีน้ำหนักกว่า 20 ตัน ได้รับการแยกชิ้นส่วน ก่อนที่จะทำการขนส่งโดยเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบ IL-76TD-90VD ของสายการบิน Volga-Dnepr Airlines ทั้งนี้ Volga-Dnepr ได้รับการยอมรับถึงความเชี่ยวชาญในการขนส่งเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีข้อกำหนดด้านการขนส่งที่เข้มงวดขึ้นเรื่อย โดยทำการขนส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง โดยเฉลี่ยปีละ 45 ลำ

Ms. Ekaterina Andreeva ผู้อำนวยงานฝ่ายการพาณิชย์ สายการบิน Volga-Dnepr Airlines กล่าวว่า “ปริมาณเที่ยวบินขนส่งเฮลิคอปเตอร์ต่อปีโดย Volga-Dnepr สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินของบริษัทฯ โดยเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบริษัทผู้ผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการขนส่ง การลำเลียงสินค้า และระหว่างขนส่ง เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการ” และเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายการบินยังได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องบินทุกลำ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน และที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานต้นทางและปลายทาง จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อีกด้วย