ท่ามกลางความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการค้าโลก สมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (TIACA) เดินหน้าปรับกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ขณะเดียวกัน TIACA ยังมีความพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดเล็ก กลาง และสตาร์ทอัพ รวมถึงสนับสนุนให้สมาชิกสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันไปได้        

TIACA จึงได้ปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมสมาชิก เพื่อให้กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก กลาง และสตาร์ทอัพสามารถเข้าเป็นสมาชิกด้วยราคาค่าธรรมเนียมที่ลดลง ขณะเดียวกัน TIACA ได้เปิดกว้างขยายการดำเนินโครงการใหม่ๆ ร่วมกับสมาชิกที่มาจากภาคธุรกิจใหม่ซึ่งมีความเฉพาะตัวและมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของการขนส่งสินค้าทางอากาศ อาทิ บริษัทผู้พัฒนาโดรน ยานพาหนะแบบอัตโนมัติ และระบบเครื่องยนต์วิศวกรรมไร้คนขับ ทั้งนี้ TIACA มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนความตั้งใจของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการอำนวยความสะดวกในด้านการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ        

นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ล่าสุด TIACA ได้จับมือกับ Neutral Air Partner (NAP) เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 250 บริษัทจาก 150 ประเทศทั่วโลก ภายใต้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สมาชิกเครือข่าย NAP จะได้เป็นสมาชิกของ TIACA โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ทั้ง TIACA และ NAP สามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา การอมรม และการสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น โดย Mr. Christos Spyrou ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย NAP จะร่วมเป็นกรรมการบริหาร TIACA ด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป

Mr. Steven Polmans ประธานคณะกรรมการ TIACA กล่าวว่า “TIACA ต้องการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงในทุกภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันรับมือกับทุกความท้าทายที่อุตสาหกรรมฯ กำลังประสบในทุกวันนี้และในวันข้างหน้า ความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรกับภาคส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งใน DNA ของเรา และการจับมือกับ NAP นับเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในแบบ win-win ของทั้งสององค์กร ความร่วมมือครั้งใหญ่นี้เมื่อรวมกับการเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางได้เข้าเป็นสมาชิกด้วย จะช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”            

“ความมุ่งมั่นของ TIACA ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศให้ทันสมัยเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ พวกเรามั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมนี้จะสร้างคุณค่ายิ่งขึ้นให้กับฐานลูกค้าของเราทั่วโลก และสมาชิกในเครือข่าย NAP จะได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับผู้นำอุตสาหกรรมอีกด้วย” Mr. Christos Spyrou ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย NAP กล่าว