ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการ ‘การไปรษณีย์ควบคุม’ ยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

0
792
Thailand Post Raises Air Mail Delivery Standards with World’s First Regulated Postal Authority

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ เปิดตัว “การไปรษณีย์ควบคุม” แห่งแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยสากลตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนด ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มข้นสามด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านอาคารและสถานที่ และด้านไปรษณียภัณฑ์

คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินการขอใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์ไปรษณีย์แห่งเดียวที่ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศไปยังปลายทางต่างประเทศ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งถือเป็นการไปรษณีย์ควบคุมแห่งแรก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์สำหรับขนส่งบนอากาศยาน มีความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากวัตถุระเบิดและวัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆ ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด รัดกุมตามข้อบังคับของ กพท. ในสามด้าน ดังนี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินและได้รับอนุญาต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจค้นร่างกายด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ และห้ามนำสิ่งของที่ติดตัวมาทุกชนิดเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และการควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตน

นอกจากนี้ยังมี มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่ ด้วยการติดตั้งรั้วตาข่ายโดยรอบบริเวณท่าขนถ่าย ติดตั้งกล้อง CCTV ที่มีความคมชัดระดับ HD กว่า 36 ตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง และมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไปรษณียภัณฑ์ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลผู้ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การใช้สายรัดพลาสติกที่มีหมายเลขกำกับ รัดประตูห้องบรรทุกของรถขนส่งไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจนถึงศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยระหว่างเส้นทางขนส่ง และการเอ็กซเรย์ไปรษณียภัณฑ์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบสองมิติ จำนวนสามรอบ เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย และสร้างความมั่นใจแก่สายการบินที่ทำหน้าที่ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศว่า ไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น ที่ส่งผ่านศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ  (การไปรษณีย์ควบคุม) จะปลอดภัยและปราศจากวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางอากาศ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการได้รับรองการไปรษณีย์ควบคุมดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแก่สายการบิน และยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศให้มีความรวดเร็วมากขึ้น

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่