THAI Cargo ขนส่งวัคซีน Sinopharm มาไทย อีก 1 ล้านโดส

0
221

THAI Cargo เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน Sinopharm จำนวนหนึ่งล้านโดส น้ำหนักรวม 45.5 ตัน จากจีนมายังประเทศไทย โดยปฏิบัติการเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินขนส่งสินค้า ด้วยเครื่องบิน Boeing 777-300ER สองเที่ยวบิน มาถึงกรุงเทพฯ ที่อาคารขนถ่ายสินค้า การบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 กรกฎาคม

โดย THAI Cargo ระบุว่าบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 มายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมขนส่งวัคซีนล็อตต่อๆไป เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ทั้งนี้ THAI Cargo เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับขนส่งวัคซีนป้องกัน COVID-19 รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติการภาคพื้นเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน และพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ที่สะดวกต่อการส่งมอบวัคซีน อีกทั้งยังปฏิบัติการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลสินค้าควบคุมอุณหภูมิมาอย่างยาวนาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่