บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพและกรุงมะนิลา เนื่องจากเหตุการณ์ปะทุของภูเขาไฟ Taal ในเกาะ Luzon ทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทำให้กลุ่มควันและเถ้าภูเขาไฟปกคลุมน่านฟ้าและพื้นดิน ท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาจึงได้ประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2020 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป โดยการบินไทยได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินดังต่อไปนี้

เที่ยวบินรหัส TG 625 กรุงมะนิลา – กรุงเทพ วันที่ 12 มกราคม 2020
เที่ยวบินรหัส TG 620 และ TG 624 กรุงเทพ – กรุงมะนิลา วันที่ 13 มกราคม 2020
เที่ยวบินรหัส TG 621 และ TG 625 กรุงเทพ – กรุงมะนิลา วันที่ 13 มกราคม 2020

ทั้งนี้ การบินไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้บริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพ – กรุงมะนิลา ตามปกติหลังจากที่ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินจากท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาแล้ว