Skyport ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการยกขนสินค้าภาคพื้น ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการจัดเตรียมนำส่งเหยี่ยวมีชีวิต 30 ตัว จาก Prague สาธารณรัฐเช็ก ไปยัง Kuwait City ประเทศคูเวต ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการขับไล่นกชนิดอื่นๆ ในบริเวณรอบท่าอากาศยาน เพื่อลดสาเหตุของอุบัติเหตุอากาศยานชนนก

โดยนกนักล่าเหล่านี้ ซึ่งได้รับการเพาะพันธุ์ในสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการขนส่งอย่างปลอดภัยในกล่องกรุกำมะหยี่ รวมทั้งมีการสวมหมวกหนังปิดตาเพื่อช่วยลดความเครียด และเพื่อให้นกเดินทางถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

บริษัท Skyport เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการยกขนสินค้าภาคพื้นที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งสัตว์มีชีวิตได้อย่างมีประสิทธภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติการจัดการขนส่งแรด มังกรโคโมโด และหมีขั้วโลกอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการตามตามกฎระเบียบด้านการขนส่งสัตว์มีชีวิตของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คู่มือการยกขนสินค้าของ Skyport และคู่มือการขนส่งสัตว์มีชีวิตของสายการบิน รวมถึงมีการตรวจสอบโดยผู้ส่งสินค้า เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจำด่านกักสัตว์ในด่านพรมแดน และเจ้าหน้าที่ควบคุมการโหลดสินค้าของสายการบิน

Mr. Antonin Kovács ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท Skyport กล่าวว่า “Skyport จะเข้ารับสัตว์มีชีวิตหนึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบราว 30-40 นาที และดำเนินการเตรียมการก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และให้สัตว์มีความเครียดน้อยที่สุด จากนั้นสัตว์จะถูกนำขึ้นเครื่องบินในช่วงเวลาประมาณ 10 นาที ก่อนเครื่องออกเดินทาง ซึ่งจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางกรงสัตว์อย่างปลอดภัย มีอาหารและน้ำในปริมาณที่เหมาะสม”

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่