ท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol (AMS) ได้ทำการปรับการใช้งานสล็อต (กำหนดวันและเวลาที่สายการบินได้รับอนุญาตหรือได้รับการจัดสรรไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการนำอากาศยานเข้าและออก ณ ท่าอากาศยานนั้นๆ) ภายหลังจากที่ Airport Coordination Netherlands (ACNL) หน่วยงานผู้จัดสรรเวลาการบินของเนเธอร์แลนด์ ประกาศยกเลิกการใช้กฎ Local Rule 2 (LR2) เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

โดยภายใต้กฎ LR2 นั้น จำนวนสล็อตที่อนุญาตให้เครื่องบินขนส่งสินค้าลงจอดแบบฉุกเฉิน (ad hoc) ที่ท่าอากาศยาน Schiphol จะมีจำกัด และการงดเว้นการใช้กฎดังกล่าวจะเป็นการเปิดช่องให้ปฏิบัติการขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น

“ภายใต้ภาวะที่มีความท้าทายเช่นนี้ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ซัพพลายเชนสามารถดำเนินต่อไปได้” Mr. Bart Pouwels ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้า ท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol กล่าว “การยกเว้นกฎ LR2 จะช่วยให้เราสามารถรองรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโดยสารนั้นลดลงอย่างมาก”

โดยการประกาศของ ACNL  ดังกล่าวจะมีผลทันที จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2020

นอกจากนี้ ACNL ยังระบุถึงข้อเสนอการยกเลิกเงื่อนไข 80/20 (เงื่อนไขที่กำหนดให้สายการบินต้องใช้งานสล็อตอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ไม่เช่นนั้นอาจถูกริบคืน) เป็นการชั่วคราว จึงคาดว่าจะได้รับคืนสล็อตจากสายการบินโดยสารเป็นปริมาณมาก ซึ่งสล็อตเหล่านี้จะถูกนำมาจัดสรรให้กับเครื่องบินขนส่งสินค้าจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2020

ACNL กล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า เป็นความตั้งใจที่จะเปิดทางให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสามารถสามารถปฏิบัติการขนส่งได้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของเนเธอร์แลนด์ในช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้

ท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สี่ของยุโรป มีปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยานทั้งสิ้น 1.57 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา และเป็นฐานการปฏิบัติการหลักของสายการบิน KLM Royal Dutch Airline