SAL เปิดตัวคลังสินค้าใหม่ที่ท่าอากาศยาน King Fahad ซาอุดิอาระเบีย

0
568
Saudi SAL

Saudi Arabian Logistics (SAL) ผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นและโลจิสติกส์ ในเครือสายการบิน Saudi Arabian Airlines เปิดตัวคลังสินค้าขนาดพื้นที่ 37,800 ตารางเมตร ในท่าอากาศยานนานาชาติ King Fahad ณ เมือง Damman ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยมี Mr. Abdullah Al-Zamil ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทท่าอากาศยาน Dammam และตัวแทนจากหน่วยงานราชการของท่าอากาศยานฯ เข้าร่วมการเปิดอาคารคลังสินค้าในครั้งนี้

คลังสินค้าที่ทันสมัยแห่งนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ขั้นสูง โดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับรองรับสินค้าอันตราย วัตถุกัมมันตรังสี และสินค้าถ่ายลำ อีกทั้งยังได้ออกแบบพื้นที่พิเศษสำหรับขนส่งสัตว์มีชีวิต สินค้าหนัก รวมไปถึงศูนย์บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย

Mr. Omar bin Talal Hariri ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SAL ได้กล่าวว่า การขยายบริการใหม่ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาบริการโลจิสติกส์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ King Fahad ไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากบริการที่มีอยู่เดิมของท่าอากาศยานฯ ผ่าน Cargo Village ซึ่งเป็นนิคมสำหรับผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์  ในบริเวณท่าอากาศยานของราชอาณาจักร โดยอาคารคลังสินค้าใหม่นี้ จะส่งผลให้ขีดความสามารถการปฏิบัติการสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 130,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ คลังสินค้าแห่งนี้ถือเป็นคลังสินค้าแห่งที่สองของ SAL ภายหลังจากที่ได้เปิดตัวคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติ King Khalid  ไปเมื่อเดือนมกราคม ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าชาย Faisal bin Bandar bin Abdulaziz ผู้ว่าราชการมณฑล Riyadh นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าอีกแห่งในเมือง Jeddah ด้วย

ทั้งนี้ Mr. Hariri ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายในวิสัยทัศน์ปี 2030 ว่า “SAL ตระหนักถึงหน้าที่อันใหญ่หลวงในฐานะผู้มีส่วนร่วมสำคัญในเป้าหมายของวิสัยทัศน์ปี 2030 ที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์ และจุดมุ่งหมายของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติและโลจิสติกส์ (National Industrial Development and Logistics Program: NIDLP) เราตั้งเป้าที่จะนำประโยชน์ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำคัญของราชอาณาจักร มาใช้เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการสำคัญสำหรับสินค้าและการขนส่งระดับโลก”

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่