Nippon Express ขยายระบบรับมือเหตุฉุกเฉินของศูนย์ Narita Logistics Center

0
151

Nippon Express ได้ขยายระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์โลจิสติกส์ Narita Logistics Center ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน Narita เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ

โดย Nippon Express ได้เพิ่มจำนวนของเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองของสองอาคารที่มีความสำคัญในการปฏิบัติการจัดการสินค้า ได้แก่ Narita Airport Logistics Center General Building และ Narita Airport Logistics Center No.3 ให้มีไฟฟ้าสำรองในการปฏิบัติงานตามปกติได้ถึง 72 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

นอกจากนี้ Nippon Express ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบบริการโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างราบรื่นแม้เกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นก็ตาม


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่