IATA เปิดตัวแนวทางสำหรับการจัดกระจายวัคซีน ชี้ภาครัฐและผู้ปฏิบัติการต้องร่วมมือกันอย่างสอดประสาน

0
199
IATA

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในการสนับสนุนปฏิบัติการขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งและแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 โดยคำแนะนำสำหรับปฏิบัติการโลจิสติกส์รวมไปถึงการจัดกระจายวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ของ IATA จะมอบแนวทางปฏิบัติสำหรับภาครัฐบาลและผู้ปฏิบัติการโลจิสติกส์ในซัพพลายเชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ระดับโลกที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยแนวทางการปฏิบัตินี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรองค์กรระดับแนวหน้าของโลก อาทิ ICAO, FIATA, IFPMA, PAHO, ธนาคารโลก, WCO และ WTO เป็นต้น

“การจัดส่งวัคซีนปริมาณหลายพันล้านโดส ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรักษาและจัดส่งในสภาพแช่เยือกแข็ง ไปยังปลายทางต่างๆ ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นความท้าทายด้านโลจิสติกส์ที่มีความซับซ้อนอย่างมากสำหรับทุกฝ่ายในซัพพลายเชน ในขณะที่ความท้าทายที่เราต้องเผชิญในปัจจุบัน คือการปรับใช้กรรมวิธีการตรวจสอบ COVID-19 โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว เพื่อเปิดพรมแดนต่างๆ อีกครั้ง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งทันทีที่วัคซีนพร้อมแจกจ่าย เอกสารข้อมูลการปฏิบัติการนี้จึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ” Mr. Alexandre de Juniac ผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IATA กล่าว

โดยความท้าทายหลักที่กล่าวถึงในคำแนะนำสำหรับปฏิบัติการโลจิสติกส์รวมไปถึงการจัดกระจายวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ของ IATA ประกอบด้วย

 1. ความพร้อมของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและแผนรับมือในกรณีที่คลังสินค้าไม่พร้อมใช้งาน
 2. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกระจายวัคซีน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและ NGO เพื่อให้กระบวนการแจกจ่ายดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย ลื่นไหล และทั่วถึง
 3. การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย

  – ระวางการบริการและความเชื่อมโยง: ความเชื่อมต่อและความครอบคลุมของเครือข่ายการบริการได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตโรคระบาด ซึ่งภาครัฐฯ จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการเปิดการเชื่อมต่อทางอากาศ เพื่อให้การจัดกระจายวัคซีนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  – อาคารปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐาน: ความพร้อมของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ยกขนต่างๆ ที่มีความเหมาะสมในการรักษาคุณภาพของวัคซีน รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติการในครั้งนี้
  – การจัดการบริเวณพรมแดน: การอนุมัติและพิธีการด้านศุลกากรที่รวดเร็ว จากหน่วยงานด้านศุลกากรและสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
  – การรักษาความปลอดภัย: ในภาวะที่วัคซีนกำลังเป็นที่ต้องการและมีมูลค่าสูง จำเป็นต้องมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดกระบวนการ

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่