ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าของทวีปยุโรป ได้รับใบรับรอง CEIV Pharma จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ส่งผลให้สามารถปฏิบัติการชิปเมนต์การขนส่งเภสัชภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิและเร่งด่วนได้ตลอดเวลา โดย IATA ได้ให้การรับรองแก่บริษัท PortGround GmbH ผู้ให้บริการภาคพื้นในเครือ Mitteldeutsche Flughafen AG

Mr. Alexander König กรรมการผู้จัดการ PortGround GmbH กล่าวว่า “การได้รับใบรับรอง CEIV Pharma ทำให้เราสามารถขยายขอบเขตธุรกิจ มีกระบวนการดำเนินงานด้านสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถให้บริการยกขนสินค้าอย่างครบวงจรที่ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการยกขนสินค้าขึ้นเครื่องบิน”

CEIV Pharma เป็นใบรับรองว่าสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิจะได้รับการจัดการตามมาตรฐานสากล การรับรองดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสม การฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานระดับสากลอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle ได้วางรากฐานดังกล่าวในปี 2017 จากการเปิดตัวคลังสินค้าเย็นแห่งใหม่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ World Cargo Center นอกจากนี้ คลังสินค้าเย็นดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติการยกขนสินค้าไปยังลานจอดเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ