QuickSTAT ในเครือ Kuehne+Nagel เปิดศูนย์ควบคุม และศูนย์ปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุมแห่งใหม่ในสิงคโปร์ โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านเภสัชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพของ Kuehne+Nagel และ QuickSTAT เพื่อขยายขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก โดยสิงคโปร์ถือเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ของ QuickSTAT ในฐานะศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ชั้นนำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของทวีปเอเชีย และเข้าถึงได้ง่ายจากทั่วทั้งภูมิภาค

ทั้งนี้ QuickSTAT เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สำหรับการวิจัยทดลองทางคลินิกระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ในทุกช่วงวงจรชีวิต นับตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนายา ไปจนถึงการดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าที่อ่อนไหวต่อเวลาและอุณหภูมิ ซึ่งรวมไปถึงตัวอย่างการวิจัย ยาชีววัตถุ ยาในโครงการวิจัย ยาที่ใช้ในการทดลอง และวัคซีน เพื่อช่วยนำยาและกระบวนการทางการแพทย์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้สภาวะควบคุมแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ Kuehne+Nagel  ประจำสิงคโปร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศระดับภูมิภาคของบริษัทฯ ด้วย ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบในทุกช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ โดยมีการบริหารจัดการด้านเซลล์และยีนบำบัดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของ QuickSTAT จะคอยตรวจสอบดูแลการยกขน บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บสินค้าที่อ่อนไหวต่อเวลาและอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ภายในศูนย์ฯ ยังมีคลังสินค้าควบคุมสภาพแวดล้อม และพื้นที่จัดเก็บสินค้าระหว่างการจัดส่งสำหรับวัคซีน ยาในโครงการวิจัย สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย และสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ด้วย Mr. Jack Liu รองประธานอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์ทางอากาศ บริษัท Kuehne+Nagel ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “Kuehne+Nagel มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ QuickSTAT ในการมอบโซลูชันการขนส่งแบบ end-to-end อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าเภสัชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพในเอเชียแปซิฟิกของเรา ด้วยศูนย์ปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ISO และการปฏิบัติการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ GXP ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการจัดเก็บ ควบคุมสภาพแวดล้อม ขนส่ง วางแผนเส้นทาง และโลจิสติกส์ ผมมั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างเป็นมาตรฐาน”

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่