Kuehne+Nagel จับมือ American Airlines แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำมัน SAF กว่า 11 ล้านลิตร

0
215

Kuehne+Nagel ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนำ และ American Airlines สายการบินชั้นนำ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนำน้ำมันเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) ปริมาณกว่า 11 ล้านลิตรมาใช้งาน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับเครื่องบินโดยสาร Boeing 787-9 Dreamliner ในการเดินทางรอบโลก 25 รอบ โดยมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือการปฏิบัติการเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 777F ในการขนส่งสินค้าปริมาณ 13 ล้านกิโลกรัม ในเส้นทางจาก London ไปยัง Dallas  

ปัจจุบัน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง SAF นับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของภาคอุตสาหกรรมการบิน และส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เหลือศูนย์ ความร่วมมือในการนำ SAF มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าของ Kuehne+Nagel สามารถขนส่งสินค้าทางอากาศได้ด้วยเชื้อเพลิงทางเลือก

SAF นับเป็นองค์ประกอบหลักที่จะช่วยให้การดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมการบินส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศน้อยลง วัฏจักรคาร์บอนของเชื้อเพลิงฟอสซิลส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม ในขณะที่วัฏจักรคาร์บอนของน้ำมัน SAF นั้นเป็นแบบหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายในการนำของเสียหรือชีวมวลและก๊าซที่ปล่อยออกมากลับมาใช้ใหม่ ผลที่ได้จากการใช้น้ำมัน SAF คือ สามารถลดปริมาณคาร์บอนเพิ่มเติมที่เข้าสู่วัฏจักรคาร์บอนทั่วโลกได้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือในระหว่างการผลิต การสกัด และการขนส่งน้ำมัน SAF ยังสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการชดเชยน้ำมันก๊าดที่เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ได้รับการทดแทนโดยน้ำมัน SAF ในสัดส่วน 1:1.33 หรือชดเชยผ่านโครงการลดคาร์บอนของ Kuehne+Nagel ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสูงสุดในปัจจุบันตามมาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS) และ/หรือ Gold Standard (GS)


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่