Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) ผู้ปฏิบัติการภาคพื้นชั้นนำใน Hong Kong ได้เริ่มต้นก้าวแรกสู่การปฏิบัติการด้วยหุ่นยนต์ โดยการเปิดใช้งานระบบจัดเก็บชิ้นส่วนอัตโนมัติ ‘Automated Parts Store’ (APS) ใหม่ สำหรับระบบยกขนตู้สินค้าและสินค้าที่ไม่บรรจุตู้ขนาดใหญ่

ระบบนำจ่ายชิ้นส่วนที่ใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติการแบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงอะไหล่ที่จำเป็นเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งสำหรับงานบำรุงรักษาที่ดำเนินการเป็นประจำ และกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นโดยไม่คาดคิด

โดยระบบจัดเก็บตู้เก็บสินค้า (CSS) ของ Hactl เป็นระบบอัตโนมัติที่ติดตั้้งด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีชั้นวางความสูง 11 ชั้น ความยาว 260 เมตร ประกอบด้วยระบบจัดเรียงตู้ ULD ขนาดใหญ่ความจุ 3,500 ตู้ สามารถจัดเก็บและหยิบสินค้าได้ถึง 8,000 ตันต่อวัน อีกทั้งยังมีระบบจัดเก็บ Box Storage System (BSS) อัตโนมัติสำหรับสินค้าที่ไม่บรรจุตู้ โดยใช้รางเลื่อนกว่า 10,000 ตัว วิ่งบนทางวิ่งระหว่างพื้นที่รับสินค้าและชั้นเก็บสินค้า

ในขั้นตอนการเบิกชิ้นส่วนก่อนหน้านี้ ช่างเทคนิคจำเป็นต้องเข้าไปที่คลังจัดเก็บชิ้นส่วนหลักในอาคารสินค้าเพื่อรับชิ้นส่วนอย่างเซนเซอร์ สวิตช์ และหลอดไฟสำหรับนำไปเปลี่ยน โดยหากอยู่นอกช่วงเวลาทำการของคลังชิ้นส่วน ช่างเทคนิคอาจรับชิ้นส่วนที่จำเป็นได้จากตู้เก็บในศูนย์บำรุงรักษาที่ชั้นสามของอาคาร SuperTerminal 1 แต่ตู้นี้จะเก็บเฉพาะอะไหล่ที่ใช้งานบ่อยเพียงประมาณ 60 ชิ้น กระบวนการเบิกจ่ายจะมีการบันทึกไว้ในสมุดบันทึกซึ่งบุคลากรประจำคลังจัดเก็บชิ้นส่วนจะต้องนำข้อมูลมาอัพเดต รวมถึงทำการตรวจนับชิ้นส่วนคงเหลือเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่กินเวลาและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือการมองข้ามรายละเอียดได้ง่าย  

ในขณะที่ระบบ APS ใหม่จะใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติที่ทำหน้าที่จัดการกล่องเก็บสินค้าที่มีช่องจัดเก็บหลายช่องจำนวนกว่า 200 กล่อง สำหรับเก็บชิ้นส่วนที่ใช้งานบ่อยทั้งหมด ช่างเทคนิคเพียงสแกนรหัสชิ้นส่วน และระบุจำนวนที่ต้องการ จากนั้นหุ่นยนต์ก็จะเลือกใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในการนำชิ้นส่วนไปมอบให้แก่ช่างเทคนิคที่รออยู่ ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนที่ใช้งานบ่อยได้ตลอดเวลา และลดระยะเวลาการทำงานลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสามารถประหยัดชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงได้ถึง 1,500 ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาแอปมือถือสำหรับการสั่งชิ้นส่วนเพื่อนำมาใช้งานเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้อีกด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่