Hactl บุกเบิกพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ พร้อมผ่านการรับรอง HKQF

0
278

Hong Kong Air Cargo Terminals (Hactl) ผู้ปฏิบัติการภาคพื้นอิสระรายใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ขึ้นแท่นเป็นผู้ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสินค้าขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์รายแรกที่พัฒนาหลักสูตรการอบรมของตัวเอง และได้รับการรับรองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งฮ่องกง หรือ Hong Kong Qualifications Framework (HKQF)

โดยหลักสูตรการฝึกอบรมของ Hactl ซึ่งได้รับการรับรองจาก HKQF ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรการยกขนสินค้าพิเศษและสินค้าควบคุมอุณหภูมิสำหรับหัวหน้างาน หรือ ‘Special and Temperature Controlled Cargo Handling for Supervisors’ (QF Level3)
  2. หนังสือรับรองการฝึกอบรมความตระหนักรู้สินค้าอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติการยกขนสินค้า หรือ ‘Certificate in Dangerous Goods Awareness Training for Handlers’ (QF Level 2)
  3. หนังสือรับรองทักษะการแก้ไขความขัดแย้ง หรือ ‘Certificate in Conflict Resolution’ (QF Level 3)
  4. หนังสือรับรองความเป็นเลิศในการบริการ หรือ ‘Certificate in Service Excellence’ (QF Level 3)

โดยการรับรองจะมีอายุสองปี และต้องมีการประเมินต่ออายุการรับรองใหม่หลังจากหมดอายุ

ทั้งนี้ HKQF ได้รับการเปิดตัวในปี 2008 โดยรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR Government) ครอบคลุมคุณวุฒิในระดับวิชาการ อาชีวศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงภาคการศึกษาต่อเนื่อง โดย HKQF มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มแรงงานในฮ่องกง ซึ่งหนังสือรับรอง QF จะได้รับการประเมินคุณภาพ และให้คะแนนตามมาตรฐานที่กำหนด

เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรต่างๆ มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมสำหรับอุตสาหกรรม หรือ ‘Industry Training Advisory Committees’ ซึ่งประกอบด้วยนายจ้าง พนักงาน หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานกำกับดูแลของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะที่ครอบคลุมส่วนงานที่สำคัญของแต่ละอุตสาหกรรมเอาไว้

เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นผ่านการรับรอง QF ทาง Hactl ได้ดำเนินการประเมินขั้นต้นเพื่อตรวจสอบขีดความสามารถและทรัพยากรในการจัดอบรม จากนั้นแต่ละหลักสูตรจะได้รับการประเมินว่าแผนการเรียนและการบริหารจัดการ ประมวลรายวิชา แนวทางการอบรม และขั้นตอนการประเมินจะสามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาราวหนึ่งปี และมีการปรับประมวลรายวิชาจากโครงการแรกเริ่มเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ QF ด้วย

Mr. Wilson Kwong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Hactl กล่าวว่า “แม้ว่าเราจะดำเนินงานตามมาตรฐานของ IATA และกรมการบินพลเรือนแห่งฮ่องกงมาตลอดหลายปีอยู่แล้ว แต่คุณลักษณะของมาตรฐานความสามารถที่เราบรรจุลงในหลักสูตรระหว่างการพัฒนานั้นเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยสมาชิกจากภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในท้องถิ่น ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น โดยสองหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง QF ของเราเป็นการฝึกอบรมทักษะทางสังคม (soft skill) ซึ่งถือเป็นการมอบการศึกษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานของเรา”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Toyota ขยายขอบข่ายงานร่วมกับ Gebrüder Weiss ในคาซัคสถาน
บทความถัดไปSaudia Cargo สนับสนุน Mashael Al-Obaidan ร่วมแข่งขันครอสคันทรี Baja ในฐานะนักแข่งหญิงชาวซาอุดิอาระเบีย