Ground Team Red (GTR) ผู้ให้บริการปฏิบัติการภาคพื้น ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AirAsia Bhd. กับ SATS Ltd. ได้จัดพิธีเปิดศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งใหม่ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ KLIA Air Cargo Terminal 1 (KACT1)

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าแห่งใหม่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารเก่าสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ ในท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ในเขต Sepang ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ 93,000 ตารางฟุต (8,640 ตารางเมตร) และใช้งบประมาณก่อสร้าง 23 ล้านริงกิตมาเลเซีย (170 ล้านบาท) นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าเดิมที่มีขนาด 40,000 ตารางฟุต (3,700 ตารางเมตร) ซึ่งทำให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้สูงสุดถึง 300,000 ตันต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการผลักดันให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งใหม่จะช่วยให้ GTR ขยายขีดความสามารถในการรองรับปฏิบัติการยกขนภาคพื้น สำหรับทั้งอากาศยานลำตัวแคบและอากาศยานลำตัวกว้าง อีกทั้งยังมีระบบการยกขนสินค้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพื่อรองรับการยกขนตู้ ULD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์กลางแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการด้าน Cold Chain ที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต (920 ตารางเมตร) เพื่อรองรับสินค้าที่อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่น สินค้าเน่าเสียง่ายและสินค้าเวชภัณฑ์ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะสำหรับสินค้าอันตราย สัตว์เลี้ยง และสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ GTR ยังได้ติดตั้งเครื่องสแกนที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า