FedEx Express ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนชั้นนำของโลก เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ TNT Life Science Center ที่กรุง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์สำหรับการทดลองทางคลินิกประจำการอยู่ 40 คนเพื่อมอบบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ TNT Life Science Center ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ในบริการโลจิสติกส์สำหรับการทดลองทางคลินิก เช่น มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับการทดลองทางคลินิกเพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ มีการขยายห้องจัดเก็บสินค้าในอุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส (Chiller Room) และห้องจัดเก็บสินค้าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (Ambient Room) มีห้องพักสินค้า (Allocation Room) เพื่อรองรับสินค้าประเภทยาหลอกและผลิตภัณฑ์ยา มีห้องแช่แข็งสินค้าในอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส รวมทั้งการติดตั้งระบบตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิจากส่วนกลางเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ

ทั้งนี้ FedEx ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการขนส่งสินค้าแบบบูรณาการเพื่อมอบบริการโลจิสติกส์สำหรับการทดลองทางคลินิกที่สมบูรณ์แบบ ด้วยปฏิบัติการขนส่งที่เชื่อถือได้และเครือข่ายการดำเนินงานที่ครอบคลุมในต่างประเทศสำหรับบริษัทเวชภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก