FACL รับมอบสัญญาพันธมิตรผู้ให้บริการยกขนสินค้า แก่ Lufthansa Cargo ในท่าอากาศยาน Frankfurt

0
292

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Fiege Air Cargo Logistics (FACL) ในเครือ Fiege Group เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่บริหารจัดการสินค้าทั้งชิปเมนท์ขาเข้าและขาออกภายในศูนย์จัดการขนส่งสินค้า Lufthansa Cargo Center (LCC) ซึ่งตั้งอยู่ในท่าอากาศยาน Frankfurt จนถึงกลางปี 2021 ซึ่งโดยปกติแล้วการบริหารจัดการสินค้าภายใน LCC ได้รับการดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาหลายราย ภายใต้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Dr. Mohammad Ali Seiraffi รองประธานบริหาร สายการบิน Lufthansa Cargo ประจำท่าอากศยาน Frankfurt และผู้บริหารสูงสุดของ LCC กล่าวว่า “FACL จะเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเราในการบริหารจัดการสินค้า ณ LCC โดย FACL จะใช้ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบและยกระดับกระบวนการจัดการคลังสินค้าของ LCC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

Mr. Felix Scherberich กรรรมการผู้จัดการ บริษัท FACL กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเราเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ LCC ผ่านความร่วมมือระยะยาวระหว่างทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ โดย FACL จะช่วยยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการสินค้าเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่ทันสมัยของ LCC”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่