Emirates SkyCargo สายการบินขนส่งสินค้าในเครือสายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการปฏิบัติการขนส่งสินค้ากว่า 100 เที่ยวบินต่อวัน ครอบคลุม 65 ประเทศ ในหกภูมิภาค และนับเป็นหนึ่งในผู้นำด้านปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ระดับโลกครั้งนี้

ปัจจุบันสายการบินฯ ปฏิบัติการด้วยฝูงเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 777 จำนวน 11 ลำ ซึ่งแต่ละลำสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 ตัน พร้อมฝูงเครื่องบินโดยสาร Boeing 777-300ER อีก 60 ลำ ซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 40-50 ตัน ต่อลำ โดยเมื่อไม่นานมานี้ Emirates SkyCargo ได้เริ่มบรรจุสินค้าในห้องโดยสารและที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของเครื่อง 777-300ER เพิ่มเติม เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า และตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าในตลาดหลัก โดยเมื่อนำสินค้าบรรจุในห้องโดยสารบนที่นั่งและที่เก็บสัมภาระ จะทำให้เครื่องสามารถขนสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีก 24 ตัน

ในการนี้ สายการบินฯ ได้พัฒนาแนวทางสำหรับการยกขนสินค้าขึ้นบรรจุบนเครื่องบินโดยสาร Boeing 777-300ER พร้อมสร้างแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานในการคำนวณปริมาณการบรรจุสินค้าที่เหมาะสมในห้องโดยสาร สำหรับให้พนักงานทั่วโลกใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

“เราได้ปฏิบัติการเที่ยวบินจากสถานีหลักอย่าง Tokyo และ New Delhi โดยการบรรจุสินค้าในห้องโดยสารบนที่นั่งและที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ และตอนนี้เราสามารถปฏิบัติการและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เพื่อมอบระวางสินค้าเพิ่มเติมให้กับตลาดการผลิตหลักที่สำคัญของโลก โดยในช่วงสองสามสัปดาห์ต่อจากนี้ เราจะปฏิบัติการเที่ยวบินในลักษณะนี้เพิ่มเติมอีก  อีกทั้งเรายังมีการพิจารณาตัวเลือกในการถอดที่นั่งออกจากเครื่องบินบางส่วน เพื่อนำไปปฏิบัติการในเส้นทางที่มีความต้องการใช้บริการสูงอีกด้วย” Mr. Nabil Sultan รองประธานอาวุโสฝ่ายสินค้า สายการบิน Emirates กล่าว