Emirates SkyCargo เผยยอดขนส่งวัคซีน COVID-19 ทั่วโลก มุ่งสู่ 100 ล้านโดส

0
353

สายการบิน Emirates SkyCargo โชว์ศักยภาพขนส่งวัคซีน COVID-19 ไปยังปลายทางทั่วโลกรวมมากกว่า 75 ล้านโดส ผ่านปฏิบัติการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิและเวลาที่มุ่งเน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการจัดการซัพพลายเชนขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ทางอากาศโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับและขยายขีดความสามารถในการขนส่งวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา Emirates SkyCargo ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในเฉพาะทาง ตลอดจนข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางกลยุทธ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เพรียบพร้อมของสายการบินฯ ในการรองรับปริมาณการขนส่งวัคซีน ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มชีววิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและขนส่งภายใต้ความแม่นยำและรัดกุมทุกขั้นตอน ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 เป็นต้นมา สายการบินฯ ได้ขนส่งวัคซีน COVID-19 ไปแล้วกว่า 75 ล้านโดส และคาดว่าจะทะลุหลักร้อยล้านภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

Enhancing Capabilities

โดยล่าสุด Emirates SkyCargo เปิดเผยว่า สายการบินฯ กำลังดำเนินการขยายพื้นที่ห้องเย็นระบบอัตโนมัติมาตรฐาน GDP ของ Emirates SkyCargo ภายในท่าอากาศยาน Dubai International Airport ให้สามารถรองรับแพเล็ตสินค้าได้อีก 94 แพเล็ต ซึ่งจะช่วยให้การจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ รวมถึงวัคซีน COVID-19 ได้มากยิ่งขึ้น

ห้องจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิของสายการบินฯ ได้รับการขยายพื้นที่ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิระหว่าง 2-25 องศาเซลเซียส เพิ่มเติมอีก 2,600 ตร.ม. เพื่อรองรับการจัดการและจัดเก็บวัคซีน รวมถึงเภสัชภัณฑ์อื่นๆ ทั้งยังเป็นการเน้นย้ำสถานะผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งเภสัชภัณฑ์ทางอากาศ และขยายขีดความสามารถของศูนย์กลางการปฏิบัติการใน Dubai ของสายการบินฯ ให้สอดคล้องกับปริมาณการขนส่งวัคซีน COVID-19 ที่กำลังมีความต้องการจากทั่วโลกอย่างเร่งด่วนและในปริมาณมาก ซึ่งการขยายพื้นที่รองรับสินค้าเพิ่มเติมนี้จะส่งผลให้อาคารปฏิบัติการสินค้าของ Emirates SkyCargo หลังนี้ สามารถจัดการและเก็บสินค้าประเภทวัคซีนภายในครั้งเดียวได้มากถึง 60-90 ล้านโดส

ทั้งนี้ Emirates SkyCargo เป็นสายการบินขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกระจายวัคซีน COVID-19 ในระดับโลก โดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา จนถึงช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ สายการบินฯ ได้ปฏิบัติการขนส่งวัคซีน COVID-19 ไปแล้วมากกว่า 75 ล้านโดส ไปยังปลายทางมากกว่า 60 แห่ง ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้ากว่า 250 เที่ยว

Reaching the New Heights

Mr. Nabil Sultan

Mr. Nabil Sultan รองประธานระดับสูงฝ่ายบริการขนส่งสินค้า กลุ่มสายการบิน Emirates กล่าวว่า “Emirates SkyCargo รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการขนส่งวัคซีน COVID-19 ไปยังปลายทางทั่วโลกกว่า 350 ตัน เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีความต้องการเป็นอย่างสูง รวมถึงการที่สายการบินฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนสังคมทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับของสายการบินฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยเฉพาะปลายทางในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเราได้เริ่มมองเห็นทิศทางการเติบขยายตัวของปริมาณวัคซีนที่ขนส่งไปยังประเทศต่างๆ ที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเราคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ปริมาณการขนส่งวัคซีน COVID-19 ของสายการบินฯ จะทะลุหลัก 100 ล้านโดส”

ตลอดช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก Emirates SkyCargo ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมต่อสู้กับวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก โดยสายการบินฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการร่วมก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร Dubai Vaccine Logistics Alliance เพื่อร่วมมือกันขนส่งวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ที่จำเป็น จาก Dubai ไปยังประเทศกำลังพัฒนา ร่วมกับ DP World, Dubai Airport และองค์กร International Humanitarian City เมื่อเดือนมกราคม ปี 2021 รวมถึงการลงนามร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนภารกิจของ UNICEF ในการขนส่งวัคซีน COVID-19 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นอกเหนือจากปฏิบัติการขนส่งวัคซีนไปยังทั่วโลก Emirates SkyCargo ยังได้ให้บริการสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด คิดเป็นปริมาณหลายพันตัน อาทิ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการขนส่งผ่านเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (freighter) การขนส่งผ่านเครื่องบินโดยสาร โดยใช้ประโยชน์จากที่นั่งผู้โดยสารและที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของฝูงเครื่องบินโดยสารของสายการบินฯ

นอกจากนี้ Emirates SkyCargo ยังเปิดเผยว่าสายการบินฯ ปฏิบัติการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ไปยังปลายทางทั่วโลกไม่น้อยกว่า 200 ตันต่อวัน เพื่อนำส่งเครื่องมือป้องกันและรักษาโรคไปยังชุมชนต่างๆ ผ่านบริการ ‘Emirates Pharma’ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงในการจัดการและขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าทุกชิปเมนท์จะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นยังคงประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่