ศุลกากรดูไบ (Dubai Customs) ได้รับรางวัลแพลทินัมด้านนวัตกรรม โดยได้รับการจัดอันดับ 6 ดาวจาก EFQM Global Excellence Award คิดเป็นคะแนน 700 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในบรรดาองค์กรทั้งหมดที่เข้าร่วม และด้วยความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมดังกล่าว ทำให้ศุลกากรดูไบเป็นองค์กรแรกในโลกที่ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกรางวัลนี้ ซึ่งคิดคะแนนตามระบบการจัดอันดับใหม่ในปี 2019

Mr. Ahmed Mahboob Musabih อธิบดีศุลกากรดูไบ ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ พร้อมกล่าวว่า “การได้รับรางวัล EFQM แสดงถึงการที่นานาชาติให้การยอมรับในผลงานความสำเร็จระดับแนวหน้าของเรา รวมทั้งความก้าวหน้าของเราในด้านนวัตกรรมศุลกากร”

“เราพัฒนาและยกระดับระบบและแอปพลิเคชั่นจำนวนมาก รวมถึง Mirsal 2 ซึ่งองค์การศุลกากรโลก (WCO) ยกให้เป็นระบบศุลกากรที่ครบวงจรที่สุดในโลก นอกจากนี้ เรายังประสบความสำเร็จกับระบบ Authorized Economic Operator โดยในปี 2018 ใบศุลกากร (Customs Declaration) จำนวน 34 เปอร์เซ็นต์ ของเราดำเนินการผ่านระบบนี้ เมื่อเทียบกับ 23 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2017 และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 ขณะเดียวกัน คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement) อีกหลายฉบับ หลังจากที่ได้ทำข้อตกลงกับเกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย และจีนเมื่อไม่นานมานี้”

นอกจากนี้ ศุลกากรดูไบยังได้พัฒนาระบบและโครงการด้านนวัตกรรมอีกมากมาย อาทิ โครงการริเริ่ม Virtual Corridor ซึ่งช่วยปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือและจุดผ่านแดนต่าง ๆ ของดูไบ ส่งผลให้ต้นทุนลดลงและพิธีการศุลกากรกระชับขึ้น โดยในปี 2018 มีการดำเนินการทางศุลกากรผ่าน Virtual Corridor เป็นจำนวน 324,435 รายการ

EFQM Excellence Award Program มีจุดประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นต้นแบบทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาคเอกชน ภาครัฐ หรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร โดย EFQM Excellence Award Program มีขั้นตอนการประเมินที่ท้าทายมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่