DHL Global Forwarding หน่วยธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านบริการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ และทางถนน ในเครือ Deutsche Post DHL Group ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา Mr. Niki Frank ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DHL Global Forwarding India ได้รับมอบหมายให้ดูแลอนุภูมิภาคเอเชียใต้เพิ่มเติม และ Ms. Yvonne Lee ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเชิงกลยุทธ์ บริษัท DHL Global Forwarding ประจำภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ และผู้อำนวยการฝ่ายกระบวนการและการจัดการองค์กรธุรกิจ DHL Global Forwarding Thailand ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ DHL Global Forwarding Philippines โดยทั้งสองจะขึ้นตรงต่อ Mr. Kelvin Leung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DHL Global Forwarding Asia Pacific

Mr. Niki Frank

ในการนี้ Mr. Frank จะมีหน้าที่กำกับดูแลอนุภูมิภาคอินเดียใต้ ที่เพิ่งได้รับการตั้งขึ้น โดยครอบคลุมอินเดียและปากีสถาน และบังคลาเทศและศรีลังกา ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวนี้ Mr. Frank มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการปรับโฉมองค์กรให้กับ Deutsche Post DHL Group (DPDHL Group) และ DHL Global Forwarding ส่งผลในการกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆ

Ms. Lee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ DHL Global Forwarding Philippines มีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต รวมทั้งดูแลโครงการปรับโฉมองค์กรสู่ระบบการทำงานแบบดิจิทัล และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและพนักงาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

Ms. Lee เริ่มต้นสายอาชีพจากตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัดในสังกัด DHL ส่งผลให้เธอมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ในหลากหลายบทบาท โดยในตำแหน่งล่าสุด เธอมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการจัดการโครงการความเปลี่ยนแปลง (Change management) และการปรับโครงสร้างองค์กรที่สำคัญให้กับบริษัทฯ

Ms. Yvonne Lee

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่