DHL Express นำ DHLBot แขนกลแยกสินค้าอัตโนมัติระบบ AI มาใช้สนับสนุนปฏิบัติการคัดแยกพัสดุขนาดเล็กของบริษัทฯ ในสิงคโปร์และเกาหลีใต้ โดยจะใช้หุ่นยนต์นี้ร่วมกับการคัดแยกสินค้าด้วยมือ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณสินค้าหนาแน่น

DHL Express ได้ร่วมมือกับ Dorabot ผู้ให้บริการโซลูชันหุ่นยนต์ AI ในการนำ DHLBot มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองนำหุ่นยนต์ดังกล่าวมาใช้ในการคัดแยกพัสดุ และพบว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพของบริการได้เป็นอย่างดี โดย DHLBot สามารถคัดแยกพัสดุชิ้นเล็กได้มากกว่า 1,000 ชิ้นต่อชั่วโมง ด้วยความแม่นยำถึง 99 เปอร์เซ็นต์ จึงช่วยลดความผิดพลาดในการคัดแยกพัสดุ ไม่ต้องเสียเวลาในการคัดแยกซ้ำ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับภาวะในปัจจุบัน ที่ปริมาณพัสดุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ปริมาณสินค้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณสินค้ามากที่สุด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 17.3 เปอร์เซ็นต์

สำหรับกระบวนการทำงานของ DHLBot นั้น จะเริ่มจากการที่พัสดุถูกลำเลียงขึ้นบนสายพานที่ติดตั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบสามมิติซึ่งจะสแกน ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (airwaybill) บนพัสดุแต่ละชิ้น และส่งข้อมูลไปยัง DHLBot ที่ปลายสายพาน เพื่อแยกพัสดุลงไปยังลังที่เตรียมไว้แยกตามจุดหมายปลายทางต่างๆ สำหรับทำการขนส่งต่อไป ช่วยลดการใช้แรงงานคนในการคัดแยกพัสดุ ที่จะต้องอ่านรายละเอียดใบตราส่งสินค้าทางอากาศของพัสดุทีละชิ้น

Mr. Sean Wall รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการปฏิบัติการเครือข่ายและการบิน บริษัท DHL Express Asia Pacific กล่าวว่า “การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้านับเป็นมาตรวัดความสำเร็จที่สำคัญของเรา การนำหุ่นยนต์คัดแยกสินค้าอัจฉริยะมาใช้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปริมาณของชิปเมนท์และพัสดุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ทั้งยังช่วยให้พนักงานของเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากหุ่นยนต์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณสินค้าสูง ที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมากได้เป็นอย่างดี”

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่