Delta Cargo เข้าร่วมพันธมิตรภาคีการขนส่งทางอากาศอย่างยั่งยืน

0
404

เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบิน Delta Cargo ได้เข้าร่วมภาคีการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างยั่งยืน (Sustainable Air Freight Alliance: SAFA) เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นสายการบินแรกของโลกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (carbon neutral) โดย Delta Cargo จะใช้งบประมาณหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั่วโลก

SAFA เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ส่งออก บริษัทรับจัดการขนส่ง และสายการบิน เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ บริหารงานโดยสมาคม Business for Social Responsibility (BSR) เครือข่ายความร่วมมือด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจ เพื่อติดตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กรสมาชิกให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ BSR มีสมาชิกกว่า 400 องค์กรจากภาคธุรกิจต่างๆ โดย SAFA เป็นหนึ่งในความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนที่บริหารจัดการโดย BSR

อุตสาหกรรมการบินมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่มาจากเครื่องบิน ซึ่งที่ผ่านมา Delta Cargo ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเดิม และการใช้รถลากไฟฟ้าภายในคลังสินค้า นอกจากนี้ Delta Cargo ยังกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญสองประการ เป้าหมายแรกคือ Stakeholder Engagement หรือการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน บริษัทผู้รับเหมา ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนเป้าหมายที่สองคือ Transparency หรือการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลการดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่