Delta Air Lines สายการบินสัญชาติอเมริกัน เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงในเส้นทางใหม่จากท่าอากาศยานนานาชาติ New York-JFK ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Mumbai ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ได้ออกเดินทางสู่ Mumbai เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา

เที่ยวบินดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบของ Delta ในการเชื่อมต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดียเข้าด้วยกัน และปฏิบัติการด้วยเครื่องบินรุ่น Boeing 777-200LR โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการนำเข้า-ส่งออกให้แก่บริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญจากประเทศอินเดีย ได้แก่ สินค้าเวชภัณฑ์ อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าเน่าเสียง่าย ชิปเมนต์พัสดุหรือเอกสารด่วนไปต่างประเทศ และสินค้าทั่วไป

เที่ยวบินขากลับจาก Mumbai จะเดินทางมาถึง New York ในช่วงเวลาที่สามารถขนส่งสินค้าโดยการเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติ New York-JFK ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ Delta เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางบินไปสู่อีกกว่า 50 ปลายทางในทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศในเขตทะเลแคริบเบียน

ทั้งนี้ บริการเที่ยวบินใหม่ใช้รหัสเที่ยวบิน DL24 ออกเดินทางจาก New York (JFK) เวลา 21.15 น. และถึงปลายทาง Mumbai (BOM) เวลา 22.35 น. ของวันถัดไป และในขากลับเครื่องออกเดินทางด้วยรหัสเที่ยวบิน DL25 จาก Mumbai (BOM) เวลา 00.55 น. และถึงปลายทาง New York (JFK) เวลา 06.25 น.