DHL เผยผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขนส่งวัคซีน COVID-19

0
221

DHL แบรนด์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในเครือ Deutsche Post DHL จากเยอรมนี ร่วมกับบริษัท McKinsey & Company เผยแพร่สมุดปกขาวเกี่ยวกับการเตรียมกระบวนการซัพพลายเชนให้พร้อมสำหรับการขนส่งวัคซีน COVID-19 จำนวนมากกว่า 10 ล้านโดส รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ

จากการเร่งรัดดำเนินการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าวัคซีนบางตัวอาจต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดในระดับอุณหภูมิต่ำถึง -80°C เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนจะยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไว้ได้แม้จะผ่านกระบวนการขนส่งไปยังที่ต่างๆ ซึ่งเงื่อนไขด้านอุณหภูมินี้นับเป็นความท้าทายด้านโลจิสติกส์ครั้งใหม่สำหรับกระบวนการซัพพลายเชนทางการแพทย์ในปัจจุบัน ที่ปกติแล้วจะขนส่งวัคซีนที่อุณหภูมิประมาณ  2 ถึง -8°C เท่านั้น

ในรายงานดังกล่าว DHL ระบุว่าในการกระจายวัคซีน COVID -19 ไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก จะมีจำนวนสินค้าบรรทุกบนแพเล็ตถึงประมาณ 200,000 แผ่น และมีการบรรจุวัคซีนลงในกล่องแช่เย็นเพื่อส่งมอบไปยังที่ต่างๆ ประมาณ 15 ล้านครั้ง และจะต้องใช้เที่ยวบินถึงประมาณ 15,000 เที่ยว

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรค COVID-19 ก็มีความต้องการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน UNICEF จำเป็นต้องจัดหาหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น 100 เท่า และถุงมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 2,000 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2019 การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์เพื่อนำเข้าเวชภัณฑ์เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในประเทศต่างๆ ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากแหล่งการผลิตอุปกรณ์กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่ การขนส่งสินค้าทางอากาศทำได้ในปริมาณจำกัด และการขาดการตรวจสอบคุณภาพเมื่อนำเข้าสินค้าถึงประเทศปลายทาง

การที่จะดำเนินงานขนส่งเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน NGO และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกจากแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินแล้ว ยังต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางกายภาพที่มีความพร้อม และกระบวนการซัพพลายเชนที่โปร่งใสโดยการนำระบบ IT เข้ามาช่วย ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานรับมือภาวะฉุกเฉินที่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ เพื่อความชัดเจนสำหรับการดำเนินการที่จำเป็นในช่วงระยะเวลากระชั้นชิด


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่