DB Schenker เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ขนาดพื้นที่ใช้สอย 33,000 ตารางเมตร ในนครดูไบ ซึ่งจุดเด่นของศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้คือการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ ศูนย์กระจายสินค้าประจำภูมิภาค หรือ DLC II แห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในเขต Dubai South ซึ่งเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน Al Maktoum โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าให้อาคารคลังสินค้าแห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคตะวันออกกลางสำหรับลูกค้ารายสำคัญของ DB Schenker ซึ่งรวมถึง Unilever หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคภายในบ้าน

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในซาอุดิอารเบีย DB Schenker และ Unilever ได้จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันอีกครั้งในโครงการขนาดใหญ่ในนครดูไบ ซึ่งได้รับการอุปถัมป์โดย His Excellency Khalifa Al Zaffin ประธานกรรมการบริหาร Dubai Aviation City และ Dubai South

Mr. Xavier Garijo กรรมการบริหารฝ่าย Contract Logistics ของ DB Schenker กล่าวว่า “DLC II สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการวางแผนและดำเนินการด้วยความยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ยังแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านโลจิกส์ระดับโลกของ DB Schenker เราใช้ทรัพยากรโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 และประหยัดต้นทุน ความยั่งยืนจะสร้างความได้เปรียบให้กับเราและลูกค้าของเรา”

ศูนย์โลจิสติกส์แห่งนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก และเป็นหนึ่งในแผนการจัดตั้งคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Warehouse) ของ DB Schenker ซึ่งบริษัทฯ ยังมีคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน Singapore, Helsinki, Klagenfurt, Tilburg และ Dortmund นอกจากนี้ DB Schenker กำลังปรับเปลี่ยนระบบไฟภายในคลังสินค้าทั้งหมดของบรอษัทฯ ให้เป็นระบบ LED

ศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ขนาดพื้นที่ใช้สอย 33,000 ตารางเมตรแห่งนี้ มีห้องควบคุมอุณหภูมิ และสามารถรองรับแพเล็ตได้ทั้งสิ้น 90,000 แพเล็ต นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชั้นลอยอีก 3,000 ตารางเมตร สำหรับให้บริการเพิ่มมูลค่าต่างๆ นอกเหนือไปจากบริการด้านการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บวัตถุอันตราย การกระจายสินค้า บริการส่งมอบสินค้า รวมถึงบริการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ นอกจากนี้ ศูนย์ DLC II แห่งนี้ ยังตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีที่สำคัญของภูมิภาค และเชื่อมต่อกับท่าเรือ Jebel Ali และท่าอากาศยานนานาชาติ Al Maktoum จึงสามารถให้บริการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน

DB Schenker มุ่งเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งมอบบริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ในเดือนพฤษภาคม 2019 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าประจำเขตเมืองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในประเทศนอร์เวย์ นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือและศูนย์กระจายสินค้าเขตเมืองของ DB Schenker ที่สร้างขึ้นใหม่หลายแห่งทั่วยุโรป ล้วนผ่านข้อกำหนดด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า