DACHSER Air & Sea Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศเยอรมนี ในเครือ DACHSER Group เปิดเผยว่า สำนักงานของบริษัทฯ ในเมือง Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับใบรับรอง CEIV Pharma จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งนับเป็นสำนักงานแห่งที่สี่ต่อจาก Frankfurt, Mumbai, และ Hyderabad ที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขยายเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมภายในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพ

Mr. Timo Stroh หัวหน้าฝ่ายการขนส่งสินค้าทางอากาศ DACHSER กล่าวว่า “สำนักงานของเราในประเทศเยอรมนี อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เรามอบบริการที่ตอบโจทย์ในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมในภูมิภาคหลักๆ ทั่วโลก การที่สำนักงานในเมือง Atlanta ได้รับใบรับรอง CEIV Pharma จาก IATA สะท้อนให้เห็นถึงบริการที่เหนือระดับและได้มาตรฐานเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการที่เป็นแบบแผนและเครือข่ายบริการของเราที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และตรงตามข้อกำหนด”