CSafe Global ประกาศเปิดศูนย์บริการที่ได้รับการขยายพื้นที่ใหม่ในท่าอากาศยาน Incheon เกาหลีใต้ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีอาคารศูนย์บริการเป็นของบริษัทเองจะช่วยให้ CSafe สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าในการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิทั้งจากและไปยังเกาหลีใต้ ขณะเดียวกันอาคารแห่งนี้ยังจะถูกใช้เป็นศูนย์กลางประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ CSafe Global ด้วย

CSafe Global ผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบแอคทีฟ สำหรับการขนส่งเภสัชภัณฑ์ เดินหน้าขยายฐานธุรกิจด้วยการขยายพื้นที่และขีดความสามารถของศูนย์บริการในท่าอากาศยานนานาชาติ Incheon เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการใช้งานตู้ขนส่งสินค้าเฉพาะทาง ทั้งในเกาหลีใต้และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

Mr. Tom Weir  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก บริษัท CSafe Global กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดตัวศูนย์บริการโซลูชันตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุดใน Incheon โดยศูนย์บริการแห่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ว่าตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบแอคทีฟ ของเรามีระบบการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้การรักษาอุณหภูมิมีความแม่นยำ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าประเภทยาที่มีความอ่อนไหวสูง นอกจากนี้ ทีมงานผู้ให้บริการของเรายังได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีและเตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการใช้บริการตู้สินค้า CSafe RKN และ CSafe RAP ใน Incheon ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”