ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ประกอบชิ้นส่วน Rolls Royce ซึ่งบริหารจัดการโดย CEVA Logistics ในสิงคโปร์ ได้รับรางวัล ‘ศูนย์ปฏิบัติการตัวอย่าง’ จากการประเมินคุณภาพภายในเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของ CEVA Logistics ทั่วโลก

โดยศูนย์ประกอบชิ้นส่วนดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติการไม่กี่แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAC) ที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นศูนย์ปฏิบัติการแห่งแรกในสิงคโปร์และแห่งแรกของ Rolls Royce ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

สำหรับรางวัลศูนย์ปฏิบัติการตัวอย่าง ต้องได้รับการประเมินด้วยหลักเกณฑ์ 138 ข้อ ใน 14 หมวด ยกตัวอย่างเช่น หมวดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมวดขั้นตอนการทำงาน หมวดการสื่อสาร หมวดความร่วมมือในการทำงาน และอีกมากมาย

โดยภายในศูนย์ประกอบชิ้นส่วนดังกล่าว ทีมงาน CEVA Logistics ให้บริการโลจิสติกส์ขาเข้า บริการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริการจัดเก็บสินค้า บริการคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบเครื่องยนต์ Rolls Royce รวมทั้งยังมีบริการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอีกด้วย

Ms. Elaine Low กรรมการผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของ CEVA Logistics กล่าวว่า “การทำงานในศูนย์ปฏิบัติการ Rolls Royce นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง และเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เราได้เริ่มบริการจัดการศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2019”

“ทีมงานของเราที่นี่เปี่ยมล้นไปด้วยพลัง มุ่งมั่น ตั้งใจ แม้จะมีอุปสรรคมากมายตลอดปีที่ผ่านมา แต่พวกเราก็สามารถพิชิตรางวัลดังกล่าวได้ในที่สุด”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่