CEVA Logistics เปิดตัว FORPATIENTS แบรนด์โลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

0
130

CEVA Logistics ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโซลูชันโลจิสติกส์ชั้นนำ เปิดตัว FORPATIENTS ในฐานะแบรนด์รองของบริษัทฯ ที่จะให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและเภสัชภัณฑ์โดยเฉพาะ โดยทางแบรนด์มีโซลูชันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่เน้นการพัฒนาผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีบริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งจะเริ่มให้บริการในไตรมาสที่สองของปี 2021 

บริการด้านโลจิสติกส์ของ CEVA FORPATIENTS นั้นประกอบด้วยโซลูชันสำหรับสินค้าที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ บริการด้านเวชภัณฑ์และยาชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ สุขภาพของผู้บริโภค โรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รวมถึงบริการด้านการวินิจฉัยและห้องแล็บ และเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วย โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพของ CEVA ยังตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพ ความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังได้มาตรฐานตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น มาตรฐานการประกันคุณภาพยา GxP และมาตรฐานการกระจายสินค้าที่ดี GDP รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศและสากลทั้งหมดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสินค้าจนถึงการส่งมอบสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนพัฒนาศูนย์การดำเนินงานควบคุณอุณหภูมิทั่วโลก โดยภายในสิ้นปี 2021 จะมีสถานีขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 40 แห่ง ในเครือข่ายการให้บริการของบริษัท และสถานีบางแห่งยังสามารถให้บริการรูปแบบอื่น เช่น โลจิสติกส์แบบสัญญาจ้าง อีกทั้งยังจะมอบโซลูชันการตรวจสอบสถานะสินค้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่นผ่านทางอุปกรณ์ IoT เพื่อการตรวจสอบตำแหน่งและอุณหภูมิ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกบริหารจัดการผ่านเครื่องมือการบริหารซัพพลายเชน Matrix ที่ได้รับรางวัลของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีหอควบคุมทั่วโลกเพื่อการตรวจสอบสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้อยู่ในระดับที่กำหนดเสมอ


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่