หน้าแรก ข่าว สายการบิน

สายการบิน

การบินไทยแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่

การบินไทย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษ โดย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของคุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยยังคงดำรงตำแหน่ง...

Antonov ขนส่งรถไฟ Maglev สองตู้ จากเยอรมนีไปยังจีน

สายการบิน Antonov ร่วมกับ KN Airlift GmbH ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ในเยอรมนี ปฏิบัติการขนส่งตู้รถไฟแม่เหล็กไฟฟ้า Maglev ระบบ Bögl ‘Max Bögl TSB’ จำนวนสองตู้ จากนคร Munich ประเทศเยอรมนี ให้กับบริษัท Chengdu Xinzhu Road...

Saudia Cargo ปฏิบัติการเที่ยวบินขนส่งสินค้ากว่า 1,500 เที่ยวใน 100 วัน

Saudia Cargo ปฏิบัติการเที่ยวบินขนส่งสินค้ากว่า 1,500 เที่ยวใน 100 วัน

Gulf Air เริ่มปฏิบัติการเที่ยวบินตรงเชื่อมกรุง Athens และ Cairo อีกครั้ง

Gulf Air เริ่มปฏิบัติการเที่ยวบินเชื่อมกรุง Athens และ Cairo อีกครั้ง

Virgin Atlantic ทุบสถิติรายได้ขนส่งสินค้า พ.ค. พร้อมขยายเที่ยวบินขนส่งสินค้า 35%

สายการบิน Virgin Atlantic ได้ปรับเพิ่มเที่ยวบินขนส่งสินค้า 35% เป็นเกือบ 600 เที่ยวในเดือนมิถุนายน

Emirates SkyCargo ขนส่งความช่วยเหลือสู่บูร์กินา ฟาโซ

Emirates SkyCargo ขนส่งความช่วยเหลือสู่บูร์กินา ฟาโซ

Air France KLM Martinair Cargo ขยายบริการ เพิ่มปลายทาง ความถี่เที่ยวบิน พร้อมปรับปรุงโซลูชันเช่าเหมาลำ

Air France KLM Martinair Cargo สายการบินขนส่งสินค้าในเครือกลุ่มสายการบิน Air France–KLM Group ได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยังปลายทางเมือง Johannesburg, Bangkok, Beijing และ Shanghai ฟื้นฟูปฏิบัติการเที่ยวบินไปยัง Houston และเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยังปลายทาง Bamako, Ouagadougou, Chicago, Toronto,...

9 หัวข้อแห่งความท้าทายสำหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก (Oversized Cargo) คืออะไรบ้าง?

สิ่งที่ทำให้ผู้ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้ามีบทบาทในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศคือการเติมเต็มความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงจุด ขณะที่พื้นที่โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโดยสารมีไว้สำหรับการใช้งานขนส่งสินค้าภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ แต่เครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะนั้นสามารถบรรทุกสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีขนาดใหญ่มากๆ ได้รวมไปถึงสินค้าที่บรรจุไว้บนแพเล็ต อันเป็นตลาดสำคัญของผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากเครื่องบินขนส่งสินค้าจะสามารถบรรทุกสินค้าที่บรรจุบนแพเล็ตสินค้าได้แล้ว เครื่องบินประเภทนี้ยังมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้อีกด้วย ในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น มีสายการบินที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นบริการขนส่งด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ โดยพวกเขามักจะใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าหลายรุ่นร่วมกัน ตั้งแต่เครื่องที่มีขนาดเล็กกว่า อย่าง 747F ไปจนถึงเครื่องบิน รุ่น...