หน้าแรก ข่าว ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน Schiphol เคลียร์สล็อตชั่วคราว เปิดไฟเขียวรับเครื่องบินขนส่งสินค้า

ท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol ขยายสล็อตรองรับเครื่องบินขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออก-นำเข้า

ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle รับใบรับรอง CEIV Pharma

ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle ได้รับใบรับรอง CEIV Pharma จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ส่งผลให้สามารถปฏิบัติการชิปเมนต์การขนส่งเภสัชภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิและเร่งด่วนได้ตลอดเวลา

ท่าอากาศยาน Leipzig/Halle ทำลายสถิติปริมาณสินค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Flughafen Leipzig/Halle GmbH เผยถึงปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาของท่าอากาศยานนานาชาติ Leipzig/Halle ว่ามีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ท่าอากาศยานฮ่องกงเผยยอดสินค้าปี 2019 หดตัว 6.1%

การท่าอากาศยานฮ่องกงได้เผยตัวเลขสถิติผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงประจำปี 2019 โดยให้บริการผู้โดยสารกว่า 71.5 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.1 เทียบกับปีก่อนหน้า และมีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลง 419,730 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 1.9 เทียบกับปีก่อนหน้า และมีปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยาน 4.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับปีก่อนหน้า แม้จะมีตัวเลขลดลงจากภาวะทางเศรษฐกิจที่หดตัวทั่วโลก แต่ในปี 2019...

ทอท. เผยปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยานปี 2019 หดตัวสองหลัก

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เผยสถิติปริมาณสินค้าขนส่งทางอากาศประจำปี 2019 ของท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง โดยตลอดทั้งปีมีเที่ยวบินขึ้น-ลง ทั้งหมด 896,097 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41 ประกอบด้วย เที่ยวบินระหว่างประเทศ 491,994 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 และเที่ยวบินภายในประเทศ 404,103 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 2.10 โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 1,470,615 ตัน ลดลงร้อยละ 10.70...

การบินไทยรายงานความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้า การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ให้ออกเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงและจัดส่งให้แก่ เอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุน เพื่อให้เอกชนจัดเตรียมและส่งข้อเสนอการร่วมลงทุน ในเดือนมีนาคม 2020 คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม...

สี่สนามบินชั้นนำร่วมต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า

คณะผู้บริหารจากท่าอากาศยานนานาชาติ Hong Kong, Munich, Sydney และ Toronto Pearson ร่วมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า พร้อมลงนามในปฏิญญา Buckingham Palace ขององค์กร United for Wildlife (UFW) Transport Taskforce

ท่าอากาศยาน Brussels ร่วมกับ Nallian เปิดตัวแอปพลิเคชันสนับสนุนการยกขนภาคพื้น

ท่าอากาศยาน Brussels ร่วมกับ Nallian เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Acceptance & Delivery