หน้าแรก ข่าว ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า

ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า

Kuehne + Nagel เปิดคลังสินค้าเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ในไอร์แลนด์

บริษัท Kuehne + Nagel Ireland ลงนามสัญญาให้บริการโลจิสติกส์แก่ West Pharmaceuticals ผู้ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำระดับโลก พร้อมก่อสร้างคลังสินค้าขนาด 100,000 ตารางฟุต พร้อมขีดความสามารถในการจัดเก็บสินค้าได้ถึง 30,000 แพเล็ท ติดตั้งด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ ในพื้นที่กรุง Dublin ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อให้บริการแก่ West Pharmaceuticals โดยเฉพาะ  

Nippon Express ขยายระบบรับมือเหตุฉุกเฉินของศูนย์ Narita Logistics Center

Nippon Express ได้ขยายระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์โลจิสติกส์ Narita Logistics Center ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน Narita เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ โดย Nippon Express ได้เพิ่มจำนวนของเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองของสองอาคารที่มีความสำคัญในการปฏิบัติการจัดการสินค้า ได้แก่ Narita Airport Logistics Center...

Yusen Logistics ต่อสัญญาบริการโลจิสติกส์สายการผลิต Airbus A320 ในสหรัฐฯ

Yusen Logistics ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโซลูชันโลจิสติกส์ในเครือ NYK Group จากญี่ปุ่น ได้รับความไว้วางใจจาก Airbus ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของยุโรป ในการอนุมัติสัญญาการบริหารจัดการการขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานของ Airbus จากศูนย์กลางการขนส่งใน Hamburg เยอรมนี ไปยังศูนย์ประกอบอากาศยานรุ่น Airbus A320 ในเมือง Mobile รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา

CEVA Logistics เปิดสำนักงานใหม่ในคาซัคสถาน เสริมแกร่งตลาดเอเชียกลาง

CEVA Logistics ขยายฐานการปฏิบัติการในเอเชียกลางโดยการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในคาซัคสถาน เพื่อใช้เป็นฐานการปฏิบัติการสำหรับให้บริการแก่ลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียกลาง ครอบคลุมประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน จากสำนักงานหลักใน Almaty เมืองที่ใหญ่ที่สุดของคาซัคสถาน ลูกค้าของ CEVA Logistics จะได้รับบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งโซลูชันการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางถนน...

DSV สนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติของสภากาชาด

บริษัท DSV สนับสนุนการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยพิบัติ Forecast-based Action ของสภากาชาดเดนมาร์ก ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะอากาศเพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยพิบัติ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยธรรมชาติสูง อาทิ ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งและวิกฤตขาดแคลนอาหารที่มีผู้ได้รับผลกระทบถึงหกล้านคน ในระหว่างปี 2019 และ 2020 Ms. Lindsay Zingg...

DSV เร่งรัดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผ่าน Plug and Play

DSV ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จากเดนมาร์ก ได้ขยายความร่วมมือในโครงการ Plug and Play ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจับคู่บริษัทสตาร์ทอัพกับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย “เราเชื่อว่าวิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาโซลูชันด้านนวัตกรรม ทดสอบ และเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ คือการดำเนินการผ่านเครือข่ายอย่าง Plug and Play” Mr. Luca Graf ผู้อำนวยการ...

Bolloré Logistics จัดส่งเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยน้ำหนักรวมกว่า 1,600 ตัน ร่วมต้านโควิดในลักเซมเบิร์ก

ศูนย์การดำเนินงานของ Bolloré Logistics ในประเทศลักเซมเบิร์กได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ALLPHARMA ในประเทศลักเซมเบิร์ก ให้ทำหน้าที่รับมอบเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยที่นำเข้ามาจากประเทศจีน