หน้าแรก ข่าว การจัดการสินค้าและการยกขนภาคพื้น

การจัดการสินค้าและการยกขนภาคพื้น

ตู้ ‘Lucky’ ของ Jettainer บรรลุภารกิจสนับสนุนหลักการจัดการตู้ ULD

การจัดการตู้ ULD ที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนับล้านโดยไม่จำเป็นและสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตู้ ULD บริษัท Jettainer ได้ทำการส่งตู้สินค้าพิเศษที่มีตราสัญลักษณ์หลักปฏิบัติสำหรับตู้ ULD ของ ULD Care โดยหนึ่งปีต่อมาตู้ ULD ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า 'Lucky' ได้ประสบความสำเร็จในการเดินทางไปทั่วโลกใน 86 เที่ยวบิน ผ่าน 18 ประเทศ และหกทวีปโดยปราศจากความเสียหายใดๆ

Hacis ขยายบริการ SLCD เชื่อมต่อ Zhuhai

Hong Kong Air Cargo Industry Services Limited (Hacis) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในเครือของ Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) ได้ขยายบริการขนส่งสินค้าทางบกในชื่อ SuperLink China Direct (SLCD) ไปยังเมือง...

GEODIS เปิดศูนย์ปฏิบัติการสินค้าในเขตการบินของ Schiphol

GEODIS Netherlands ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการสำหรับสินค้าขนส่งทางอากาศภายในเขตการบินของท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol เพื่อให้สามารถดำเนินการยกขนสินค้าจัดส่งทางอากาศได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดที่ให้ความสำคัญกับระยะเวลาและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวของ GEODIS Amsterdam (AMS-GTW) ประกอบไปด้วยคลังสินค้าขนาด 2,500 ตารางเมตร พร้อมสำนักงาน ตั้งอยู่ติดกับรันเวย์ของท่าอากาศยาน Schiphol โดย...

time:matters ขยายบริการขนส่งสินค้าภายในวันเดียวกันในจีน

time:matters ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าด่วนที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ได้ขยายบริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในวันเดียวกัน (Sameday Air Transport) ไปยังปลายทางอีก 7 แห่งในประเทศจีน ตามยุทธศาสตร์การขยายบริการระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันลูกค้าของ time:matter สามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าผ่านปฏิบัติการเที่ยวบินตรง 157 เที่ยวต่อสัปดาห์ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการที่ยุโรปในเมือง Frankfurt, Munich และ Vienna รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการในประเทศจีนอีก 7 แห่ง
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!