Cainiao Network (Cainiao) หน่วยธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในเครือ Alibaba Group ได้เปิดตัวเที่ยวบินขนส่งสินค้าตรงจากประเทศจีนสู่มาเลเซียตะวันออก เพื่อช่วยยกระดับปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Lazada โดยเที่ยวบินตรงสู่ปลายทาง Kota Kinabalu และ Kuching โดยจะปฏิบัติการสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์ และสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับลูกค้าในทั้งสองรัฐดังกล่าวได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งลงอีกสองวัน จากเดิม 14 วัน เหลือ 12 วัน และในบางกรณียังสามารถทำเวลาได้รวดเร็วที่สุดเพียงเจ็ดวัน

การดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่กำลังเติบโต จากการคาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในมาเลเซียจะมีการขยายตัวจนถึงระดับ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงระหว่างปี 2020 – 2025 โดย 61 เปอร์เซ็นต์ เป็นการสั่งซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซจากประเทศจีน

ในกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังมาเลเซียตะวันออกตามปกติ สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะถูกนำส่งไปยังท่าอากาศยาน Kuala Lumpur บนฝั่งมาเลเซียตะวันตกก่อน จากนั้นจึงขนส่งต่อด้วยเที่ยวบินภายในประเทศสู่ปลายทาง ใน Kota Kinabalu หรือ Kuching และดำเนินการกระจายสินค้าถึงมือผู้รับต่อไป นอกจากนี้ เหตุโรคระบาดและมาตรการควบคุมการเดินทาง (MCO) ของรัฐบาลมาเลเซียยังส่งผลให้กระบวนการขนส่งเกิดความล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีก

Mr. Shawn Louis ผู้จัดการบริหารทั่วไป บริษัท Cainiao และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท LazGlobal กล่าวว่า “เราได้เปิดตัวเที่ยวบินขนส่งสินค้าตรงสู่มาเลเซียตะวันออกเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้านโลจิสติกส์ และมอบบริการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้นแก่ผู้รับสินค้า ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่งภายในประเทศออกจากกระบวนการตามปกติ การอัพเกรดด้านโลจิสติกส์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสินค้าในมาเลเซียตะวันออก โดยพวกเขาจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาและค่าบริการขนส่งที่เท่าเทียมกับผู้รับสินค้าในมาเลเซียตะวันตก”

การเปิดเที่ยวบินปฏิบัติการใหม่ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการเปิดศูนย์กลางการขนส่งสินค้า Cainiao Aeropolis eWTP Hub และศูนย์บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าอีคอมเมิร์ซในท่าอากาศยาน Kuala Lumpur ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้กับมาเลเซียในการขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักด้านการกระจายสินค้าอีคอมเมิร์ซ และประตูการค้าทางอากาศของอาเซียน โดยมี Lazada เป็นลูกค้ารายแรกของศูนย์ฯ ดังกล่าว


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่