Boeing ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการผลิตเครื่องบิน 737 MAX โดยกล่าวว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำเครื่องบินดังกล่าวกลับมาให้บริการได้อย่างปลอดภัยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ก่อนที่จะนำ 737 MAX กลับมาให้บริการได้นั้น ทาง Boeing จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ และการระบุข้อกำหนดด้านการฝึกอบรมที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีความละเอียดและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานควบคุม ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการเที่ยวบิน ในความปลอดภัยของเครื่องบินรุ่นดังกล่าว โดยองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและ หน่วยงานควบคุมทั่วโลกจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาสำหรับการให้การรับรองมาตรฐานและการนำเครื่องบินกลับไปให้บริการ

ตลอดช่วงที่มีการระงับการใช้เครื่องบิน 737 MAX บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าผลิตอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีเครื่องบินที่ผลิตเก็บไว้ทั้งหมดประมาณ 400 เครื่อง ทาง Boeing ล่าสุด ได้ตัดสินใจที่จะให้ความสำคัญกับการส่งมอบเครื่องบินที่ผลิตเก็บไว้ในโรงงานผลิตเป็นอันดับแรก และจะระงับการผลิตเครื่องบินที่อยู่ในโครงการผลิตเครื่องบินรุ่น 737 เป็นการชั่วคราว

การตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขยายเวลาการประเมินรับรองมาตรฐานต่อเนื่องไปอีกในปี 2020 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาและเงื่อนไขในการนำเครื่องบินรุ่นดังกล่าวกลับไปให้บริการ และในการอนุมัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลก รวมถึงความจำเป็นในการส่งมอบเครื่องบินที่ผลิตเก็บไว้ในโรงงานผลิต ในระหว่างนี้เราจะประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานสู่เป้าหมายในการนำเครื่องบินกลับมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง