เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งสินค้าด่วนที่กำลังขยายตัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต Aircraft Finance Germany (AFG) ได้ลงนามร่วมกับ Boeing ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลก ในข้อตกลงดัดแปลงเครื่อง Boeing 737-800 จำนวนสองลำเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ที่มีคำสั่งดัดแปลงเครื่องบินโดยสารเพื่อขนส่งสินค้าโดย Boeing

โดยเครื่อง Boeing 737-800BCF เป็นอากาศยานที่มีความโดดเด่นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ำ และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการ ที่เหนือกว่ามาตรฐานของเครื่องบินลำตัวแคบ โดยเครื่องรุ่นนี้ได้รับความนิยมในการใช้ขนส่งสินค้าด่วนในเส้นทางภายในประเทศหรือเส้นทางบินระยะสั้น สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 23.9 ตัน พร้อมพิสัยการบิน 2,000 ไมล์ทะเล (3,750 กม.)

Mr. Peter Koster

Mr. Peter Koster ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการค้าอากาศยานขนส่งสินค้า บริษัท AGF กล่าวว่า “737-800BCF จะเปิดโอกาสให้เราสามารถให้บริการแก่ตลาดที่กำลังเติบโต ด้วยเครื่องบินที่ทนทานและรองรับงานหนักได้ดี ซึ่งจะสามารถเสริมทัพให้กับผู้ให้บริการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นับตั้งแต่ที่มีการส่งมอบเครื่อง Boeing 737-800BCF ลำแรกในปี 2018 ปัจจุบัน มีลูกค้าจำนวน 10 ราย ในสี่ทวีป ที่ใช้ประโยชน์จากอากาศยานรุ่นนี้ และ Boeing ได้รับคำสั่งดัดแปลง 737-800BCF ทั้งสิ้น 132 ลำ โดยทำการส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 34 ลำ อนึ่ง เครื่องบินขนส่งสินค้าจาก Boeing ครองสัดส่วนระวางการบริการทั่วโลกกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนับเฉพาะส่วนของเครื่องบินขนส่งสินค้า

Aircraft Finance Germany (AFG) เป็นบริษัทผู้ค้าอากาศยานชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ จัดจำหน่าย บริการให้เช่าอากาศยานระยะยาวพร้อมบริการด้านการเงิน และบริการบริหารจัดการสินทรัพย์และความเป็นเจ้าของอากาศยาน