Airfreight Logistics

Contributing Writer

Latest Articles

Kuehne+Nagel ลงนามให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร จัดการหนังสือ 10 ล้านเล่มต่อปี แก่ Pearson ในอิตาลี

Kuehne+Nagel ลงนามให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร จัดการหนังสือ 10 ล้านเล่มต่อปี แก่ Pearson ในอิตาลี

DSV Panalpina เผยเป้าหมายใหญ่ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

DSV Panalpina เผยเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของโครงการ Science Based Targets ที่อิงตามหลักภูมิอากาศศาสตร์

Maersk SPL สนับสนุนภารกิจสู้วิกฤตโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

บริษัท Maersk Special Project Logistics (SPL) ปฏิบัติการขนส่งหน้ากาก N95 จำนวน 53.3 ล้านชิ้น จากทวีปเอเชียไปยังทวีปอเมริกาเหนือ ระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยหน้ากากจำนวน 45 ล้านชิ้นและ 8.3 ล้านชิ้นได้ถูกขนส่งให้กับหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ตามลำดับ

Emirates SkyCargo ขนส่งความช่วยเหลือสู่บูร์กินา ฟาโซ

Emirates SkyCargo ขนส่งความช่วยเหลือสู่บูร์กินา ฟาโซ

9 หัวข้อแห่งความท้าทายสำหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก (Oversized Cargo) คืออะไรบ้าง?

สิ่งที่ทำให้ผู้ให้บริการเครื่องบินขนส่งสินค้ามีบทบาทในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศคือการเติมเต็มความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงจุด ขณะที่พื้นที่โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโดยสารมีไว้สำหรับการใช้งานขนส่งสินค้าภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ แต่เครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะนั้นสามารถบรรทุกสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีขนาดใหญ่มากๆ ได้รวมไปถึงสินค้าที่บรรจุไว้บนแพเล็ต อันเป็นตลาดสำคัญของผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากเครื่องบินขนส่งสินค้าจะสามารถบรรทุกสินค้าที่บรรจุบนแพเล็ตสินค้าได้แล้ว เครื่องบินประเภทนี้ยังมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้อีกด้วย ในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น มีสายการบินที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นบริการขนส่งด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ โดยพวกเขามักจะใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าหลายรุ่นร่วมกัน ตั้งแต่เครื่องที่มีขนาดเล็กกว่า อย่าง 747F ไปจนถึงเครื่องบิน รุ่น...

เทคนิคการจัดการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง (High Value Cargo) ให้ปลอดภัยไร้กังวล

สำหรับการขนส่งสินค้าสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคือความปลอดภัยในการขนส่ง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้า การบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม การขนถ่ายสินค้าไปจนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้รับให้ได้อย่างปลอดภัย เพราะแม้แต่สินค้าทั่วไปก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย และเสี่ยงต่อการโจรกรรมและสูญหายระหว่างการขนส่งได้ หากมีการจัดการและดูแลสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ยิ่งไปกว่านั้น หากสินค้าที่คุณขนส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว ก็ย่อมจำเป็นต้องมีการดูแลและจัดการอย่างมีระเบียบ มีขั้นตอนการดำเนินการที่เข้มงวดและรัดกุมมากกว่าปกติอย่างแน่นอน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าที่เราทำการขนส่งถูกจัดประเภทอยู่ในสินค้ามูลค่าสูงหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ จะถูกจำแนกว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโจรกรรมและมีโอกาสสูญหายระหว่างการขนส่งมากกว่าสินค้าประเภทอื่น โดยสินค้าที่มีมูลค่าสูงมีหลากหลายชนิด...

นคร Los Angeles สั่งหน้ากาก N95 จำนวน 24 ล้านชิ้น สู้ภัยโควิด-19

นคร Los Angeles สั่งหน้ากาก N95 จำนวน 24 ล้านชิ้น สู้ภัยโควิด-19

CEVA Logistics จับมือ Emmelibri สร้างคลังและศูนย์กระจายหนังสือที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป

CEVA Logistics จับมือ Emmelibri สร้างคลังและศูนย์กระจายหนังสือที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป