สายการบิน AirBridgeCargo และบริษัท DB Schenker ร่วมมือกันเพื่อคว้าชัยชนะในเวทีล่าสุดของ Cargo iQ Q-Rally เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ภายหลังจากทำการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลของรายงานการขนส่งสินค้าจากประเทศรัสเซียไปยังประเทศในกลุ่มความตกลง Schengen

Q-Rally เป็นโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่ม Cargo iQ ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการระบุปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ แล้วนำมาวิเคราะห์และติดตามกระบวนการก่อนนำเสนอในกลุ่ม Cargo iQ

เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สายการบิน AirBridgeCargo และบริษัท DB Schenker ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรอบที่สามที่กรุง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

โดยสมาชิกทั้งสองของ Cargo iQ ช่วยกันศึกษาวิธีในการพัฒนาคุณภาพของแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลสินค้า หรือ Cargo Data Management Platform (CDMP) ในการติดตามการขนส่งสินค้าจากรัสเซียไปยังประเทศในกลุ่ม Schengen อีกทั้งยังค้นหาต้นตอของสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลใบตราขนส่งสินค้าทางอากาศ (AWB) ไม่ปรากฎในรายงานทั้งในฝั่งรัสเซียหรือประเทศในกลุ่ม Schengen เพื่อหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหา

“การแก้ปัญหาที่ต้นตอช่วยปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (EDI) ที่เชื่อมต่อกับ AirBridgeCargoซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเราและยังแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อสายการบินอื่นๆ ได้ด้วย” Mr. Alexandros Cabadakis ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมระบบ ฝ่ายการจัดการไอทีระดับโลกทางอากาศและทางทะเล บริษัท DB Schenker กล่าว

Ms. Mariya Veski ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมมาตรฐานในอุตสาหกรรมชั้นนำ ฝ่ายการรับรองและฝ่ายควบคุมคุณภาพ สายการบิน AirBridgeCargo กล่าวว่า “ในครั้งนี้เราค้นพบวิธีแก้ปัญหา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลใบตราขนส่งสินค้าทางอากาศให้แก่ผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย กล่าวคือโครงการของเราช่วยเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าสำคัญของ Cargo iQ”

Cargo iQ เป็นกลุ่มความร่วมมือที่ไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้สังกัดของ IATA มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการมาตรฐานสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติการ โดยผ่านทางการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่มฯ