ปี 2020 นับว่าเป็นปีที่ผู้คนทั้งโลกต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในรอบหลายทศวรรษจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน

นิตยสาร AFL ของเรามีโอกาสพูดคุยกับ Mr. Turhan Özen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการขนส่งสินค้า สายการบิน Turkish Airline Cargo ที่สามารถบรรลุหมุดหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้อย่างสวนกระแส โดย Mr. Özen ได้เปิดเผยความลับเบื้องหลังการเติบโตดังกล่าว พร้อมแชร์วิสัยทัศน์ขององค์กรในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

AFL: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแก่อุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากพื้นที่ระวางสินค้าใต้ท้องเครื่องบินโดยสารที่หดหายไปในปริมาณมาก Turkish Cargo ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายดังกล่าว

Mr. Özen: ขณะที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 กระจายตัวไปทั่วโลก การขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่ไม่สามารถขึ้นบินได้ ในระหว่างนั้น Turkish Cargo ได้ดำเนินการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางกว่า 50 แห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น London, Moscow, Oslo, Shanghai, Doha, New York, Casablanca รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมีการปฏิบัติการเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างกว่า 30 ลำ เพื่อสนับสนุนฝูงเครื่องบินขนส่งสินค้า 25 ลำ ในปฏิบัติการขนส่งสินค้ากว่า 1,000 เที่ยว ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศระดับโลก Turkish Cargo ได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับพลวัตใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเราก็มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่การขนส่งสินค้า

Mr. Turhan Özen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการขนส่งสินค้า สายการบิน Turkish Airline Cargo

AFL: สวนทางกับความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ปรับตัวลดลง Turkish Cargo สามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดได้ ปัจจัยใดที่ทำให้องค์กรของคุณเติบโตขึ้นท่ามกลางความท้าทายเช่นนี้ และศูนย์กลางการปฏิบัติการสินค้าแห่งใหม่ใน Istanbul รวมทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จดังกล่าวหรือไม่

Mr. Özen: ตลอดช่วงที่ผ่านมา Turkish Cargo ปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นตลอด 24 ชั่วโมง จนเราสามารถบรรลุส่วนแบ่งประมาณ 1 ใน 20 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างตัวเลขการเติบโตอันน่าอัศจรรย์นี้ ก่อนกำหนดการที่จะย้ายไปยัง SmartIST ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการสินค้าขนาดใหญ่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ท่าอากาศยาน Istanbul ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2021 โดยศูนย์ SmartIST จะสามารถรองรับสินค้าได้ราวสี่ล้านตันต่อปี บนพื้นที่ขนาด 340,000 ตารางเมตร

ด้วยเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในห้าสายการบินขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Turkish Cargo ต้องเพิ่มบทบาทของตนเองในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า รวมทั้งก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเป็นจริงได้โดยการเปิดตัวศูนย์กลางจัดการสินค้าอัจฉริยะแห่งใหม่ที่ติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีล้ำสมัยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR), ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ, ระบบจัดการธุรกิจอัตโนมัติ (RPA), และยานพาหนะไร้คนขับ

AFL: นับตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายการบิน Turkish Cargo ให้ความสำคัญกับตลาดการขนส่งเภสัชภัณฑ์มาโดยตลอด จากการที่พวกคุณได้รับการรับรอง IATA CEIV ทั้งสามประเภท ปัจจัยเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างไร หลังจากที่การพัฒนาวัคซีนสำหรับ COVID-19 เสร็จสมบูรณ์ และ Turkish Airlines Cargo มีศักยภาพในการกระจายวัคซีนและตัวยาที่สำคัญเหล่านี้ไปทั่วโลกได้หรือไม่

Mr. Özen: ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับโลก Turkish Cargo พยายามรักษาการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง และรักษาสถานะผู้ให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์สำหรับสินค้าพิเศษ (Special Cargo) ขณะเดียวกันเราก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นสายการบินขนส่งสินค้ารายแรกที่ได้รับการรับรอง CEIV ทั้งสามประเภทจาก IATA ซึ่งประกอบด้วย CEIV Pharma, CEIV Fresh และ CEIV Live Animal

เครือข่ายการขนส่งสินค้าของเราที่ครอบคลุมทั่วโลก ช่วยให้เรามีปริมาณสินค้าพิเศษเพิ่มขึ้นถึง 67 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 และขยายสัดส่วนปริมาณสินค้าสินค้าพิเศษจากทั่วโลกของสายการบินฯ เพิ่มขึ้นจาก 3.9 เป็น 5.4 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนปฏิบัติการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพจากตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบ Active จากผู้ผลิตหลายรายไม่ว่าจะเป็น Envirotainer, CSafe และ Opticooler รวมถึงรถลากตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ และมีการใช้งานวัสดุควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถลดความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าเวชภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด

ขณะเดียวกันเราได้ฝึกซ้อมกระบวนการทำงานและกระบวนการจัดเก็บสินค้าเน่าเสียง่ายตามมาตรฐาน IATA PCR ซึ่งด้วยอุปกรณ์และเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก ทันทีที่วัคซีน COVID-19 ได้รับการคิดค้นสำเร็จ เราจะสามารถดำเนินการขนส่งวัคซีนเหล่านั้นไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างแน่นอน

AFL: ปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทำให้การขนส่งสินค้าทางอากาศและการขนส่งสินค้าด่วนพิเศษก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน Turkish Cargo มีแผนการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของลูกค้าอีคอมเมิร์ซ

Mr. Özen: การลงทุนเพื่อรองรับสินค้าจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ Turkish Cargo สามารถให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าแบบ Airport to Airport และ door-to-door ได้มากยิ่งขึ้น โดยตลาดอีคอมเมิร์ซนั้นมีมาตรฐานความต้องการที่สูง ทั้งด้านการบริการ ต้นทุนค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีระดับสูง ความรวดเร็ว และการจัดส่งสินค้าถึงหน้าประตู ทำให้เราพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและมอบบริการที่แตกต่างให้กับลูกค้าในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบริการโหลดสินค้าก่อน การยกระดับการส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ การจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานและศูนย์กระจายสินค้า และนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างโหมดการขนส่งทางอากาศและภาคพื้น

นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายน เราได้ดำเนินการขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า 25,000 ตัน และเรายังคงลงทุนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วยการเพิ่มบริการอื่นๆ อาทิ บริการขนส่งสินค้าแบบ door-to-door บริการรับสินค้าจากจุดส่งสินค้า บริการรับสินค้าจากที่อยู่ที่กำหนด บริการขนส่งสินค้า บริการกระจายสินค้า บริการ Cross-Shipping และบริการจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้รับปลายทาง ผ่านบริษัทลูกของเราที่ชื่อ ‘We World Express’ ในฮ่องกง และเรายังได้ร่วมมือกับบริษัท ZTO จากจีน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วน และ PAL Air จากฮ่องกง โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา We World Express ได้จัดส่งสินค้าไปแล้วกว่า 100,000 ชิ้น น้ำหนักรวมกว่า 2,000 ตัน

สำหรับบริการขนส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซของเราครอบคลุมประเทศตุรกี อิสราเอล ยูเครน กาตาร์ และเรายังวางแผนที่จะขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปด้วย

AFL: การเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้ผู้ส่งสินค้าและตัวแทนขนส่งสินค้าต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและตลอดเวลา ล่าสุด Turkish Cargo ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่ที่ชื่อว่า CARGY ผู้ใช้บริการของ Turkish Cargo มีการตอบสนองต่อโซลูชันใหม่นี้อย่างไรบ้าง

Mr. Özen: ทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้ผสานรวมกับชีวิตของเราในแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม การทำงาน และการสื่อสาร และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ความคาดหวังของลูกค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับลูกค้าในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการการขนส่งที่เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า รวมทั้งยังต้องการความโปร่งใสในการติดตามสินค้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนา CARGY ระบบปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการตรวจสอบสถานะของสินค้า ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดี แม้จะเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม

ปัจจุบัน Turkish Cargo นับเป็นหนึ่งในสายการบินขนส่งสินค้าที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลมาจากการให้บริการที่หลากหลายและศักยภาพในการปฏิบัติการ พร้อมกับความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศตุรกีที่ไม่มีใครเหมือน และในปี 2021ที่จะถึงนี้ สายการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตขึ้นไปอีกขั้น ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานการรับรองจากองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่